สำหรับธุรกิจ :


ธุรกิจทั่วไป
ธนาคาร / การเงิน / ประกันฯ
Museums พิพิธภัณฑ์
Library / Education การศึกษา / ห้องสมุด
Warehousing โกดัง / คลังเก็บสินค้า
Government หน่วยงานรัฐ / กฏหมาย
Retail / Residential ร้านค้า / ที่อยู่
Healthcare โรงพยาบาล